დაჯავშნე კურსი

რეკომენდირებული

ზოგადი ინგლისური ენის კურსი (A, B1, B2)

160 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 8
 • ერთი შეხვედრა 20 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 001
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი

800 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 20
 • ერთი შეხვედრა 40 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 004
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

კორპორატიული შეთავაზება

შეთანხმებით
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:00 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 8
 • ფასი შეთანხმებით
 • შეკვეთის ID ნომერი 007
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

130 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 8
 • ერთი შეხვედრა 16 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 002
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ექსპერეს/ საპლაპარაკო/საწყისი(A-A2)

300 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 12
 • ერთი შეხვედრა 25 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 005
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ინგლისური უცხოელ პედაგოგთან

240 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 8
 • ერთი შეხვედრა 30 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 003
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ინგლისური უცხოელ პედაგოგთან

240 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 8
 • ერთი შეხვედრა 30 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 006
კურსის შეძენა

საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი პროგრამები

რეკომენდირებული

Cambridge ESOL

250 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 25 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 008
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

FCE -
First Certificate in English

200 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 8
 • ერთი შეხვედრა 25 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 011
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

SAT - ვერბალური ნაწილი

300 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 30 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 014
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ACT - მათემატიკური ნაწილი

350 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 35 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 017
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ბიზნეს ინგლისური

250 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 25 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 020
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ინგლისური ენა ტეკნიკური მიმართულებით

270 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 27 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 023
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

PET -Preliminary

250 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 25 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 009
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

IELTS - International English Language Testing System

250 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 25 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 012
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

SAT - მათემატიკური ნაწილი

300 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 30 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 015
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

GMAT/GR ვერბალური ნაწილი

400 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 - 2:00 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 12
 • ერთი შეხვედრა 40 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 018
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

წერითი კომუნიკაცია

220 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 22 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 021
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ინგლისური სავაჭრო და სასტუმრო ინდუსტრიის დასაქმებულთათვის

250 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 25 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 024
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

CA- Advanced (C1)

240 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 8
 • ერთი შეხვედრა 30 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 010
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

TOEFL - Test of English as a Foreign Language (ibt)

280 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 28 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 013
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ACT - ვერბალური ნაწილი

350 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 12
 • ერთი შეხვედრა 35 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 016
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

GMAT/GR მათემატიკური ნაწილი

400 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 - 2:00 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 40 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 019
კურსის შეძენა
რეკომენდირებული

ინგლისური ექთნებს /OET

300 ლ
თვეში

დეტალები:

 • დრო 1:30 სთ
 • შეხვედრის რაოდენობა 10
 • ერთი შეხვედრა 30 ლ
 • შეკვეთის ID ნომერი 022
კურსის შეძენა