კორპორატიული

 

განსაკუთრებული შეთავაზება

კორპორატიულ კლიენტებს

შესაბამისად მოთხოვნისა ინგლისური ენა ადმინისტრაციის მუშაკებისთვის, გიდებისთვის, სასტუმროს თანამშრომლებისთვის და ა.შ...