Duolingo Test

Duolingo Test- ერთთვიანი სწრაფი კურსი

    გათვალისწინებულია მათთვის  ვისაც სურს ინგლისური ენის ცოდნის დონის სერთიფიკატი მიიღოს სწრაფად. Duolingo Test ჩაბარების შემთხვევაში სერთიფიკატი ონლაინ გეგზავნებათ 24 საათის განმავლობაში. სერთიფიკატი მისაღებია ბევრი უნივერსიტეტისთვის.