მკითხველთა კლუბი

მკითველთა კლუბი

კლუბი სპეციალურად შექმნილია მათთვის ვისაც უყვარს ლიტერატურა. მონაწილე შეძლებს გაეცნოს და დაიმახსოვროს უამრავი  ლექსიკური ერთეული, გაიუმჯობესოს გამოთქმა და გადალახოს საუბრის დროს უხერხულობა.
მკითხველთა კლუბს უძღვება ინგლისურენოვანი პედაგოგი.